NOWOTWORY SKÓRY

ZMIANY NOWOTWOROWE

Podstawową metodą leczenia raków skóry jest chirurgiczne usunięcie zmian z zachowaniem marginesu zdrowych tkanek. W naszej Klinice oferujemy Państwu wykonanie procedury usunięcia zmiany nowotworowej.

  • RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY (twarz, szyja)
  • RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY
  • CZERNIAK ZŁOŚLIWY

Każda usunięta zmiana poddana zostanie szczegółowej diagnostyce histopatologicznej.